Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Om KFBH

Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH)

Vi er en privat fellesordning organisert som et samvirke. Vi ble grunnlagt i 1987.
Temaet består av 8 ansatte med helsefaglig og yrkeshygienisk bakgrunn
KFBH tilbyr kompetanse innen HMS(Helse, Miljø og Sikkerhet) til private og offentlige bedrifter i Møre og Romsdal.

Foreningen sin virksomhetside er å selge/utføre bedriftshelsetjeneste for medlemsbedriftene tilsluttet KFBH.
KFBH kan også påta seg enkeltoppdrag for andre bedrifter hvis kapasiteten tilsier at dette ikke vil gå ut over tilbudet til medlemmene.
KFBH er Nordmøres ledende HMS-tjeneste. De fleste av våre medlemsbedrifter holder til i Kristiansund og Averøy, men vi har også bedrifter i Gjemnes, Smøla, Halsa, Eide og Molde

Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste betjener i dag 150 medlemsbedrifter med ca 2700 ansatte. I tillegg server vi 6 kommuner.

Daglig leder er Turid Ødegård.
KFBH har et styre som velges blant medlemsbedriftene på det årlig årsmøte.
KFBH’s arbeid har sitt grunnlag i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.
KFBH skal bistå arbeidsgiver i å tilfredsstille myndighetenes krav innen helse, miljø og sikkerhet.
KFBH skal drive bedriftshelsetjeneste med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid.

Be om tilbud