Våre medarbeidere

Våre dyktige medarbeidere har solid kompetanse og bred erfaring innen bedriftshelsefaget, og er spesialisert på ulike hovedområder.

Sammen utgjør vi et variert og godt team

Daglig leder Turid Ødegård

Turid Ødegård

Daglig leder

 turid@kfbh.no

Spesialområder

 • Ledelse og administrasjon

 • Testing av røykdykkere

 • Konflikthåndtering

 • Oppfølging ifm. kriser

Utdanning

 • Bachelor i sykepleie fra Høgskolen i Molde

 • Lederutdanning for helse- og sosialsektoren fra Kristiansund sykehus

 • Veiledningspedagogikk fra Høgskolen i Ålesund

Erfaring

 • Har jobbet i KFBH siden 2002

 • 13 års praksis fra medisinsk sengepost ved sykehus som assisterende avdelingssykepleier og avdelingssykepleier

Ergoterapeut Ann Aase Kvalvaag

Ann Aase Kvalvaag

Ergoterapeut

ann@kfbh.no

Spesialområder

 • Konflikthåndtering

 • Muskel-/skjelettplager og vibrasjon (hånd og helkropps)

 • Funksjonsvurdering

 • Støy

 • Feldenkraistimer (individuelt og i grupper)

Utdanning

 • Bachelor i ergoterapi fra Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • Feldenkraisutdanning fra Firenze, Italia

 • Verneingeniørstudiet ved Teknologisk Institutt; Støy og vibrasjoner

Erfaring

 • Har jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 1990 — hovedsakelig i KFBH

Weronika Grimelid Enaasen, fysioterapeut

Weronika Grimelid Enaasen

Fysioterapeut

weronika@kfbh.no

Spesialområder

 • Muskel-/skjelettplager og vibrasjon (hånd og helkropps)

 • Funksjonsvurdering

 • Arbeidsrelatert treningsveiledning

Utdanning

 • Bachelor i fysioterapi fra Høgskolen i Tromsø

 • Medisin grunnfag fra Universitetet i Tromsø

 • Arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Tromsø

Erfaring

 • Har jobbet i KFBH siden 2008

Fysioterapeut Ida Martinsen

Ida Martinsen

Fysioterapeut

ida@kfbh.no

Spesialområder

 • Vold og trusler

 • Muskel-/skjelettplager og vibrasjon (hånd og helkropps)

 • Funksjonsvurdering

 • Belysning

 • Arbeidsrelatert treningsveiledning

 • Emosjonelle belastninger

Utdanning

 • Bachelor i fysioterapi fra Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • Videreutdanning i tverrfaglig rehabilitering ved Høgskolen i Ålesund

 • Verneingeniørstudiet ved Teknologisk Institutt; Ergonomi og belysning

Erfaring

 • Jobbet hos KFBH siden 2010, med unntak av en periode som fysioterapeut på sykehus i 2012/2013

Yrkeshygieniker Astrid Krane

Astrid Krane

Yrkeshygieniker

astrid@kfbh.no

Spesialområder

 • Oppfølging ifm. kriser

 • Vold og trusler

 • Funksjonsvurdering

 • Yrkeshygiene: kjemikalier/støv/gasser/støy/biologisk materiale/inneklima

Utdanning

 • Bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Molde

 • Videreutdanning innen HMS ved Høgskolen i Bodø

 • Verneingeniørstudiet ved Teknologisk Institutt; Kjemikaliehåndtering, støy og vibrasjoner, inneklima og systematisk HMS-arbeid

Erfaring

 • Har jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 2006 — hovedsakelig i KFBH

 • Jobbet en periode i 2014/2015 som clinic manager i AS Norske Shell.

 • 10 års erfaring som sykepleier ved barneavdeling, medisinsk avdeling, akuttmottak og sykehjem

Illustrasjon av Liv Elin Alnæs Vikene (i utdanningspermisjon)

Olof Hallberg

Spesialist i arbeidsmedisin

olof@kfbh.no

Spesialområder

 • Sammenhengen mellom eksponeringer på arbeidsplassen og helseeffekter

 • Sammenhengen mellom psykososialt arbeidsmiljø og sykefravær

 • Utredning av yrkessykdom

Utdanning

 • Spesialist i arbeidsmedisin - 2019

 • Cand. med. fra Universitetet i Oslo - 2010

Erfaring

 • Fra høsten 2022; ansatt i en deltidsstilling hos KFBH (en dag per uke)

 • Jobber til daglig som overlege i Nav Møre og Romsdal

 • Har arbeidet som bedriftslege siden 2013

Illustrasjon av Liv Elin Alnæs Vikene (i utdanningspermisjon)

Maria Eugenia Dominguez Pedroso

Spesialist i arbeidsmedisin

maria@kfbh.no

Spesialområder

 • Medisinskfaglig rådgivning og bistand

 • Helseundersøkelser og vurderinger pålagt i lover og forskrifter

 • Utredning og evt. oppfølging av personer med mistenkt arbeidsrelatert sykdom

Utdanning

 • Godkjent spesialist i arbeidsmedisin siden 2022

 • Godkjent Spesialist i allmennmedisin siden 2022

 • Cand. Med fra Universitet i Extremadura (Spania) - 2000

Erfaring

 • Fra februar 2023; ansatt i fullstilling hos KFBH

 • Har arbeidet som bedriftslege siden 2012

Bedriftssykepleier Karin Skaget

Karin Beathe Skaget

Bedriftssykepleier

karin@kfbh.no

Spesialområder

 • Oppfølging ifm. kriser

 • Endringsprosesser

 • Rus- og avhengighetsproblem

Utdanning

 • Bachelor i sykepleie fra Høgskolen i Molde

 • Videreutdanning i veiledning og geriatri fra Høgskolen i Molde

 • Verneingeniørstudiet ved Teknologisk Institutt; Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Erfaring

 • Har jobbet i KFBH siden 2009

 • Jobbet 20 års som sykepleier / assisterende avdelingssykepleier / fagutviklingssykepleier ved sykehus — hovedsakelig ved medisinsk avdeling

Kontormedarbeider Lillian Myklebust

Lillian Myklebust

Kontormedarbeider

 lillian@kfbh.no

Spesialområder

 • Resepsjon

 • Støttefunksjon for teamet internt

Utdanning

 • Reiselivskoordinator ved næringsakademiet i Bergen

Erfaring

 • 11 års erfaring innen hotell- og servicebransjen

Bedriftslege Håkon Neergaard Pettersen

Håkon Neergaard Pettersen

Bedriftslege

 hakon@kfbh.no

Spesialområder

 • Utredning av yrkessykdom

 • Arbeidsrelaterte helseattester

 • Bistand ifm. melding, søknader mv. ved yrkessykdom/-skade

Utdanning

 • Cand. med. fra Universitetet i Bialystok

 • Div. kurs i akuttmedisin

 • Petroleumslegekurs

 • Sjømannslegekurs

Erfaring

 • Lege i spesialisering ved Kristiansund Sykehus

 • Kommunal legevakt i Kristiansund kommune

 • Fastlegevikar ved Nordlandet Legesenter