Arbeidsmiljø i fokus siden 1987

Det skal bli like fint å jobbe som å danse — det er vår visjon.

Hvem vi er

Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste ble stiftet i 1987, og består av høyt kvalifiserte ansatte med helsefaglig og yrkeshygienisk bakgrunn. Vi er et kompetansesenter innen HMS-arbeid, og er Nordmøres ledende HMS-tjeneste med 170 medlemsbedrifter.

Hva vi gjør

Vi tilbyr bedriftshelsetjeneste med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Vi yter bistand innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) for private bedrifter og offentlige organisasjoner i Møre og Romsdal. Vårt arbeid har sitt grunnlag i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Hvor vi er

Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste holder til i Kristiansund, og leverer i all hovedsak våre tjenester i Møre og Romsdal. Da vi er tilknyttet hovedorganisasjonen Virke, har vi likevel mulighet til å bistå bedrifter over hele Norge.

Kontakt oss

Styret

Styret består av tre representanter fra arbeidsgiversiden og tre representanter fra arbeidstakersiden i KFBHs medlemsbedrifter. 

I tillegg sitter daglig leder fra KFBH som styrets sekretær (uten stemmerett), samt at de ansatte i KFBH har en representant (uten stemmerett).

Etter årsmøtet i 2023 fikk styret følgende sammensetning:

Arbeidsgiverrepresentanter

Erik Husby Pettersen

Varda AS (styremedlem)

Kristian V Strøm

Oss-Nor AS (nestleder)  

Roar Stubø

Strand og Stubø AS (styremedlem) 

Arbeidstakerrpresentanter

Helge Sveggen

Nardo Bil (styreleder)

Sylvi Naalsund

Unika AS (styremedlem)

Cecilie Ødegård  

Vestbase AS (styremedlem)

Varamedlemmer

Grethe F. Visnes 

Legeregnskap AS (Arbeidsgiverrepresentant)

Michel Gujardo 

Alge A/S (arbeidstakerrepresentant)

Valgkomité

Anton Slatlem

Slatlem&Co A/S (arbeidsgiverrepresentant)

Marit Mittet

Varde A/S (arbeidstakerrepresentant)

Personvernombud

Bedriftene er fra juli 2018 pålagt å ha et personvernombud. Hos KFBH er det Karin Beate Skaget som innehar denne funksjonen.

Personvernombudets rolle er å;

* Informere og gi råd til våre medlemsbedrifter om GDPR.

* Kontrollere overholdelsen av personvernregler.

* Samarbeide med datatilsynet.

* Prioritere innsats hvor risikoen for personvernet er høyest.

Les mer om personvern her