Våre tjenester

HMS-system

 • Veiledning i internkontrollsystem

 • Deltakelse på AMU/HMS-møter, AKAN-utvalg, samarbeidsmøter

 • Veiledning i risikovurdering

 • Bistand i byggesaker

 • Veiledning i oppbygging og bruk av stoffkartotek

 • Dokumentasjon

Arbeidsmedisin/bedriftssykepleie

 • Målrettet helseundersøkelse basert på risikovurdering

 • Oppfølging av arbeidstakere med arbeidsrelaterte helseplager

 • Henvisning til spesialisthelsetjeneste ved yrkessykdom

 • Melding av yrkessykdom

Utstedelse av helseattester (kun i jobbsammenheng):

 • Offshoreattester

 • Førerkortattester

 • Kranførerattester

 • Røykdykkerattester

 • Losattester

 • Attest for arbeid i varme omgivelser

 • Sjømannsattest

Mellommenneskelige forhold / psykososialt arbeidsmiljø

 • Fokus på god kommunikasjon

 • Trivselsprosesser

 • Veiledning i konflikthåndtering

 • Veiledning i håndtering av mobbing/trakassering

 • Bistå i endringsprosesser

 • Bistå ved kriser

 • Risikovurdering og håndtering av vold og trusler

 • Undervisning

 • Helsefremmende arbeidsplasser

Ergonomi/muskel- og skjelettplager

 • Risikovurdering

 • Arbeidsplassvurdering

 • Funksjonsvurdering av arbeidsevne

 • Stressforebyggende tiltak

 • Individuell veiledning

 • Undervisning

Sikkerhet

 • Veiledning i valg og bruk av verneutstyr

 • Risikovurdering

 • Delta på vernerunder

 • Undervisning

Sykefravær

 • Bistand ved sykefraværsoppfølging

 • Deltagelse på dialogmøter

 • Samarbeid med behandlingsapparat og NAV

 • Funksjonsvurdering av arbeidsevne

 • Undervisning og veiledning av leder

 • Tilrettelegging for gravide arbeidstakere

Rus- og avhengighetsproblematikk

 • Bistand i enkeltsaker med individuell oppfølging

 • Systemoppbygging og deltakelse i AKAN-utvalg

 • Veiledning av leder

 • Undervisning

Yrkeshygiene

 • Kjemikalier, støv og gasser

 • Støy og vibrasjoner

 • Inneklima og belysning

 • Biologisk materiale

 • Pusteluft

 • Undervisning og veiledning

 • Risikovurdering og målinger

Kurs

 • 40 timers arbeidsmiljøgrunnkurs

 • Førstehjelpskurs

 • Hjertestarterkurs

 • HMS-kurs for ledere

 • Oppfriskningskurs for ledere og verneombud

 • Risikovurdering

 • Vold og trusler

 • Støy og kjemikaliehåndtering

 • Sykefravær og AKAN

 • Feldenkrais – grupper og individuelle timer

 • Individuell treningsveiledning

Kursinvitasjoner med tid, sted og pris sendes ut til alle våre medlemsbedrifter, samt legges ut på Facebook. Kursene er åpne også for ledere og ansatte som ikke er medlemmer i KFBH.

Ved ønske om internt kurs, send oss en forespørsel.

Be om internkurs Meld deg på Kurs

Annet

 • Influensavaksinering

 • Oppbygging og vedlikehold av internkontrollsystem

 • Omfattende kartlegginger innen psykososialt arbeidsmiljø