Fornøyde kunder er vår største motivasjon og viktigste referanse

KFBH leverer bedriftshelsetjenester av høy standard til over 170 medlemsbedrifter i Norge.

Vi styres lokalt av våre medlemsbedrifter

 Vi synes det er trygt å ha KFBH som samarbeidspartner i vårt HMS-arbeid på frisørsalongen. Både jeg som leder og de ansatte ser på bedriftshelsetjenesten som en god støttespiller, og får rask og god hjelp når vi henvender oss.

- Sanna Paulsen, daglig leder

Sjakk Matt Storkaia

 MacGregor Norway AS avdeling Triplex på Averøy med 94 ansatte har alltid brukt KFBH som samarbeidspartner fordi vi mener de tilbyr og gjennomfører de tjenestene bedriften har behov for. KFBH har dyktige og kompetente medarbeidere, er alltid til å stole på, og bidrar positivt i arbeidet for å utvikle og forbedre bedriftens HMS-arbeid. Vi er trygg på at KFBH yter innenfor gjeldende forskrifter for BHT. 

- Per Olav Blikkås, MacGregor
Triplex AS, Averøy

 West Elektro har benyttet KFBH sine tjenester i flere år, og vi er meget fornøyd med samarbeidet, og tjenestene KFBH tilbyr. Vi har benyttet deres kompetanse gjennom årlige førstehjelpskurs med spesiell fokus på strømskader, i tillegg til undervisning i muskel- og skjelettplager m.m. Vi får alltid rask tilbakemelding på både små og store spørsmål – og vi føler oss trygge på at vi blir godt ivaretatt gjennom deres tilbud. 

Alf Hjelmaas, Daglig Leder

West Elektro

 Vi i Abyss opplever å få god bistand fra Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste, både i forhold til oppfølging av våre medarbeidere, deltakelse på vernerunder og i AMU. Vi får alltid rask tilbakemelding på våre henvendelser, og opplever Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste som både serviceinnstilt og kompetent innen sitt fagområde.

- Fra Bente Ulseth, HR Manager

Abyss Aqua AS

Noen av våre medlemsbedrifter