Artikler om HMS og arbeidsmiljø

Les deg opp på arbeidsmiljørelaterte emner i bloggen vår.

 • 03/04/2020 - KFBH
  Hjemmekontor - hva bør man tenke på?

  Ansatte i ulike sektorer har brått fått endret sin arbeidshverdag som følge av covid-19, og for mange innebærer dette hjemmekontor. Hjemmekontor har for de fleste tidligere vært et supplement til det vanlige arbeidsstedet. Å brått gå fra et stort arbeidsmiljø med kolleger, til å skulle jobbe alene hjemmefra kan for mange være en utfordring. Her skal vi ta for oss noen av utfordringene man kan komme borti, og råd til hvordan dette kan løses. 

  Les mer
 • 03/03/2020 - KFBH
  Hvordan sikre god kommunikasjon på arbeidsplassen?

  Har du noen gang opplevd å bli misforstått, overkjørt, provosert av andres argumenter….? Kommunikasjon er utfordrende. Mangelfull eller dårlig kommunikasjon på arbeidsplassen kan føre til utrygghet, uklare arbeidsforhold, redusert produksjon samt at det kan bli en kilde til personkonflikter. Derfor vil alle på arbeidsplassen være tjent med å få dette til å fungere godt.

  Les mer
 • 04/02/2020 - KFBH
  Inneklima - hva bør jeg som arbeidsgiver vite?

  Vi vet at dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi ansatte helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg kan yteevnen og produktiviteten påvirkes. Det er derfor viktig at bedriftene har fokus på godt inneklima.

  Les mer
 • 07/01/2020 - KFBH
  AKAN; arbeidsplassen som forebyggende arena

  Partene i norsk arbeidsliv (LO, NHO og Staten) etablerte Akan kompetansesenter og utviklet Akanmodellen så tidlig som i 1963, og er fortsatt et viktig verktøy for å hjelpe norsk arbeidsliv til å forebygge rus-og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet. Selv om det å ha et Akansystem i bedriften ikke er nedfelt i Arbeidsmiljøloven, viser rettspraksis at det forventes at arbeidslivet har et system for å fange opp den type problematikk.

  Les mer
 • 04/12/2019 - KFBH
  Vold og trusler på arbeidsplassen; hva bør du som arbeidsgiver vite?

  Vold og trusler er et omfattende arbeidsmiljøproblem, i Norge og internasjonalt. I Norge viser tall fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) at 171 000 arbeidstakere det siste året har blitt utsatt for vold og trusler. De mest utsatte yrkesgruppene er vernepleiere, politi, pleie og omsorg, lærere, førskolelærere, saksbehandlere, sjåfører og servitører. 


  Les mer
 • 06/11/2019 - KFBH
  Fem grep for å redusere stress på arbeidsplassen

  Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser utgjør til sammen nesten 60 % av alt legemeldt sykefravær i Norge. 8, 5 million tapte dagsverk i 2017 skyldtes sykefravær relatert til en av disse lidelsene. Det er av stor betydning å redusere disse tallene, både i et individperspektiv, men også i et samfunnsperspektiv.

  Les mer
 • 02/10/2019 - KFBH
  Førstehjelp redder liv

  Hva motiverer deg til å lære førstehjelp? Familie, venner eller andre nære som skader seg eller blir syke? 

  Alle har en plikt å hjelpe andre mennesker i nød. 


  Er du nærmest den som blir akutt syk eller skadet er det du som må ta ansvar og hjelpe. 

  Din kunnskap og innsats kan redde liv.

  Les mer
 • 03/09/2019 - KFBH
  Riktig sittestilling på kontoret

  Det finnes ikke bare én «riktig» sittestilling. Det sies at den beste sittestillingen er den neste, så det viktigste er at man varierer arbeidsstilling hyppig. Det er inaktivitet og stillesitting i seg selv som er den største utfordringen.

  Les mer