Artikler om HMS og arbeidsmiljø

Les deg opp på arbeidsmiljørelaterte emner i bloggen vår.

 • 06/11/2019 - KFBH
  Fem grep for å redusere stress på arbeidsplassen

  Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser utgjør til sammen nesten 60 % av alt legemeldt sykefravær i Norge. 8, 5 million tapte dagsverk i 2017 skyldtes sykefravær relatert til en av disse lidelsene. Det er av stor betydning å redusere disse tallene, både i et individperspektiv, men også i et samfunnsperspektiv.

  Les mer
 • 02/10/2019 - KFBH
  Førstehjelp redder liv

  Hva motiverer deg til å lære førstehjelp? Familie, venner eller andre nære som skader seg eller blir syke? 

  Alle har en plikt å hjelpe andre mennesker i nød. 


  Er du nærmest den som blir akutt syk eller skadet er det du som må ta ansvar og hjelpe. 

  Din kunnskap og innsats kan redde liv.

  Les mer
 • 03/09/2019 - KFBH
  Riktig sittestilling på kontoret

  Det finnes ikke bare én «riktig» sittestilling. Det sies at den beste sittestillingen er den neste, så det viktigste er at man varierer arbeidsstilling hyppig. Det er inaktivitet og stillesitting i seg selv som er den største utfordringen.

  Les mer