Å jobbe med mennesker kan gjøre deg syk

Å skape en god og meningsfull dag for eleven, pasienten eller kunden er det som oftest gir mest glede i en arbeidshverdag. For å få til dette, må man bruke egne følelser gjennom smil, engasjement og empati, uavhengig av den ansattes dagsform og humør. Forskning viser at arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, eller vise følelser som ikke er i overensstemmelse med egne følelser, har økt risiko for sykefravær.

Emosjonelt arbeid og emosjonelle krav

Emosjonelt arbeid innebærer å kunne vise positive følelser, håndtere negative følelser og ha kontroll over en emosjonelt krevende situasjon.

Ansatte i yrker der mennesker jobber med mennesker, altså relasjonelle yrker, utsettes daglig for emosjonelle krav. Egne og andres følelser må håndteres daglig, og dette kan gi emosjonell overbelastning. Det stilles krav til at du skal være blid og tålmodig mens du håndterer sterke følelser fra pasienter, pårørende og elever.

 

Emosjonell dissonans

Når det er ubalanse mellom de følelsene en selv kjenner, og de man må uttrykke på jobb, oppstår det emosjonell dissonans. Emosjonell dissonans kan oppstå i alle relasjonelle yrker, enten det er å være tålmodig i klasserommet, å være rolig og blid selv om kunden i banken er sint, eller å være imøtekommende og lyttende til pårørende mens du samtidig skulle ha vært to andre steder på grunn av travelhet. Forskning fra bl.a. STAMI viser at følelsesarbeid på jobben kan være en forklaring på helseplager og sykefravær.

 

Sett det på agendaen

Følelsesregulering i jobbsammenheng er et arbeidskrav man ikke kommer bort fra, og det er viktig å sette på agendaen hvordan dere på din jobb kan finne tiltak for å ha et arbeidsmiljø hvor de ansatte kan bli værende i.

Hvilke tiltak har vist seg å hjelpe?

  • Ledere som bryr seg!
  • Mestringstro, altså troen på at du greier å håndtere situasjonen.
  • Sosial støtte.
  • Redusere emosjonell belastning gjennom god organisering.
  • Øke tåleevnen og emosjonell utholdenhet.

 

Interessert i mer informasjon og kunnskap?

Det er stadig økende interesse rundt å sette emosjonelt arbeid på dagsorden. Både STAMI og Idebanken har artikler og podcast om temaet. Vi i Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste bistår bedriftene i kartlegging og risikovurdering av hvilke utfordringer som kan oppstå som følge av arbeid med mennesker. Ta gjerne kontakt med oss på post@kfbh.no om du ønsker bistand.

0
Feed