Arbeidsmiljø - noe mer enn vafler og firmahytte?

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare trivsel, men gir høyere produksjon og motivasjon. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har funnet ut at arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Dette vil være veldig forskjellig fra bransje til bransje, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Derfor er det avgjørende at tilnærmingen er ulik, og at tiltak settes ut fra hva som er aktuelt for oss på vår arbeidsplass. Arbeidsmiljø er noe mer enn vafler og kake på arbeidsplassen, det handler rett og slett om hvordan vi jobber. 

Arbeidsmiljøportalen – et verktøy for deg og din bedrift 

Arbeidsmiljøportalen er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, NAV, STAMI og Petroleumstilsynet, og er en del av en nasjonal arbeidsmiljøsatsning. Arbeidet skal bidra til at flere bedrifter jobber systematisk og kunnskapsbasert med arbeidsmiljøarbeid. Inne på nettsiden til arbeidsmiljøportalen vil dere finne kunnskapsbaserte verktøy som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i ulike bransjer.  

 

Hvilken nytteverdi har Arbeidsmiljøportalen? 

På Arbeidsmiljøportalen kan du som arbeidsgiver få nyttig statistikk fra NAV og fakta om din bransje fra PTIL og STAMI. I tillegg er det to verktøy som du kan benytte i ditt arbeid med forebyggende arbeidsmiljø; En bra dag på jobb og Arbeidsmiljøhjelpen. Dette er verktøy som belyser de faktorene vi vet har betydning for arbeidsmiljøet i ulike bransjer. De vanligste utfordringene identifiseres, og tiltak rettes spesifikt mot disse. Verktøyene er utviklet for at ledelse, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte kan jobbe sammen og få felles eierskap til arbeidsmiljøarbeidet.  

 


Hvilke bransjer er det utarbeidet verktøy for? 

Foreløpig er det bransjespesifikke verktøy for barnehage, bygg, anlegg, næringsmiddelindustri, rutebuss og persontrafikk, sykehjem, sykehus og petroleumsvirksomhet. Det jobbes stadig med å utvide listen, og nye bransjer vil komme. Det er likevel greit å gå inn og få tips samt jobbe med verktøyet om du er i en sammenlignbar bransje. 

 


Hvordan komme i gang med arbeidet? 

Det aller viktigste når det gjelder arbeidsmiljøarbeid er å sette av tid til det. Det er ingen vits å starte i gang en prosess eller en kartlegging om man ikke fullfører og setter opp en tiltaksplan. Inne på Arbeidsmiljøportalen står det hva man bør beregne av tid både på En bra dag på jobb og Arbeidsmiljøhjelpen. KFBH bistår mange bedrifter i forbedringsarbeid innen arbeidsmiljø, og har god kompetanse på feltet. Ikke nøl med å ta kontakt med oss.  
 

0
Feed