Er din arbeidsplass helsefremmende?

Kan arbeidsplassen være med å fremme en bedre helse hos sine ansatte? Ja det kan den - bare man satser på de virkemidlene som man gjennom forskning har funnet ut at faktisk virker.

Hvordan kan det å være i arbeid medføre at vi får bedre helse?

 

På de fleste arbeidsplasser har man et stort fokus på å forhindre at folk blir syke eller skadd av arbeidssituasjonen, men kan man også iverksette tiltak som gjør at folk blir friskere av å være på jobb?  Kravet om en helsefremmende arbeidsplass skriver seg fra Arbeidsmiljølovens §1, og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har gjennom mange år forsket på hvilke faktorer som virker for å oppnå en slik effekt.  Det de har kommet fram til er at selv om fruktkurver, treningsgrupper og sosiale samlinger er hyggelige tiltak på en arbeidsplass, så har de liten effekt i forhold til de ansattes helse og eventuelle sykefravær. Heldigvis har de også funnet fram til hva som faktisk gir effekt. Dette har STAMI samlet i «5 råd for et godt arbeidsmiljø». Disse faktorene handler om bedriftskultur og hvordan man organiserer arbeidet. 

Idebanken har nå, på bakgrunn av disse forskningsbaserte rådene, kommet med «12 kjennetegn på en helsefremmende arbeidsplass».  Disse kjennetegnene er;

 1. Forankring - at ledelsen prioriterer det helsefremmende arbeidet.
 2. Medvirkning - at de ansatte har en reell mulighet til å medvirke i viktige saker på jobb.
 3. Mestring - at hver enkelt får mulighet til å oppleve mestring i arbeidssituasjonen, noe som igjen vil styrker selvfølelsen og gi arbeidsglede.
 4. Støtte og tilbakemeldinger - at både ansatte og ledere er gode til å gi hverandre ros og ris.
 5. Likeverdighet og anerkjennelse - at alle ansatte har en opplevelse av at de gjør en viktig jobb.
 6. Utvikler kompetanse og ferdigheter -at de ansatte har opplevelsen av å få utnytte sine ferdigheter og kunnskaper, samt at de har mulighet til en faglig og personlig utvikling.
 7. Fokus på ressurser - at ledelsen og de ansatte sammen utforsker hvilke ressurser som bidrar til å fremme god helse på den enkelte arbeidsplass.
 8. Helhetlig perspektiv - at bedriften legger vekt på prosesser som utvikler avdelinger og organisasjonen som helhet.
 9. Integrert prosess - at det helsefremmende arbeidet er en naturlig del av virksomhetens daglige arbeid.
 10. Godt sosialt fellesskap - at arbeidsmiljøet er preget av gjensidig respekt, trygghet og samhold, og av at alle vil hverandre vel.
 11. Balanse mellom arbeid og privatliv - at ansatte opplever aksept for at man trenger en god balanse mellom arbeid og privatliv, bl.a. ved å tilrettelegge for behov i ulike livsfaser.
 12. Rom for å være seg selv - at de ansatte kan opptre ærlig og naturlig med sine sterke og mindre sterke sider.

 

Ønsker dere å jobbe med å skape en mer helsefremmende arbeidsplass?

 

Å utvikle en helsefremmende arbeidsplass krever at man iverksetter en prosess som er forankret i ledelsen og som involverer de ansatte. Dette er en kontinuerlig prosess, men det kan være lurt å sørge for en god start. 

KFBH kan bistå bedriften i dette arbeidet.

Ta kontakt med oss på post@kfbh.no eller ring 71571530 for å høre hva vi kan bidra med

0
Feed