Fem grep for å redusere stress på arbeidsplassen

Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser utgjør til sammen nesten 60 % av alt legemeldt sykefravær i Norge. 8, 5 million tapte dagsverk i 2017 skyldtes sykefravær relatert til en av disse lidelsene. Det er av stor betydning å redusere disse tallene, både i et individperspektiv, men også i et samfunnsperspektiv.

Er stress helsefarlig?

Stress er kroppens alarmberedskap, og er nødvendig for at vi skal kunne reagere hurtig i pressede situasjoner. Dersom vi i løpet av kort tid
greier å løse problemet, reduseres alarmberedskapen og kroppen går tilbake til «vanlig modus». Det er når denne reaksjonen er langvarig at man kan utvikle
helseskadelig stress.

Helseskadelig stress kan føre til plager både psykisk og fysisk; bl.a. søvnvansker, angst, depresjon, nakkesmerter og hodepine.

Hva fører til stress på arbeidsplassen?
Arbeidsrelatert stress kan oppleves når de kravene som stilles fra arbeidsgiver, kunder osv. er større enn de forutsetningene man har
for å løse arbeidsoppgavene. Eksempler på dette kan være:
· for lange arbeidsdager
· for stor arbeidsbelastning
· rolleutydelighet
· motstridende krav
Stress er subjektivt, og vil som regel oppleves ulikt fra person til person.

Fem grep for å redusere stress


1) Forbered deg på stress
Sjansen er stor for at du på et eller annet tidspunkt vil føle deg stresset på jobb. Er det forventet økt arbeidspress en periode må du legge en plan for å håndtere dette. Skriv
ned punktvis en strategi for perioden.

2) Du er selv ansvarlig for eget stress
Selv om arbeidsrelatert stress ofte er relatert til måten arbeidet er organisert eller tilrettelagt på, så er det du selv som kjenner
egen kropp best. Kolleger og leder kan ikke forutse hva som gjør akkurat deg stresset. Snakk med de rundt deg, og bistå hverandre. Sammen kan dere finne en
løsning som forhåpentligvis vil fungere for deg, og også dine kolleger.

3) Tidsbudsjettér
Hva bruker du tiden til? Hva trenger du å bruke tiden til?
Hva kan du kutte ut, og heller gjøre senere? Ingen greier å gjøre to ting samtidig!

4) Balanser jobb og fritid
Enkelte perioder er mer hektiske på jobb, og da er det lurt å forsøke å roe ned på hjemmebane. Huset trenger ikke
støvsuging hver dag, oppussing kan vente til den mest hektiske jobbperioden er over, og på fotballcup trengs ikke trelags sjokoladekake fra bunnen av.

5) Hvem stiller forventningene?
Har du det travelt – husk at du ikke trenger å prestere på topp hver gang. Tenk gjennom hva som kreves av deg i hver
oppgave. Ofte er det du selv som stiller de høyeste kravene – og man gjør mer enn hva som er nødvendig eller kreves.

Trivsel på arbeidsplassen er alfa og omega. 
Til slutt: Husk at humor og trivsel på arbeidsplassen virker som en støtpute for utvikling av stress. Tilby hjelp til kolleger hvis du ser
tegn til at andre er stresset. Ros virker! Husk også å sett ting i perspektiv, og ikke la deg rive med av alle andres kaos.

Bli med på kurs i stresshåndtering

Et kurs i stresshåndtering kan være nyttig på flere måter:
- Hvordan kan stress forebygges?
- Oppnå bedre forståelse av hvordan du påvirkes av
stress
- Lær om teknikker for å redusere stress
KFBH skreddersyr gjerne et internt kurs for din bedrift. Kontakt oss for et uforpliktende pristilbud. 

0
Feed