Hjemmekontor - hva bør man tenke på?

Ansatte i ulike sektorer har brått fått endret sin arbeidshverdag som følge av covid-19, og for mange innebærer dette hjemmekontor. Hjemmekontor har for de fleste tidligere vært et supplement til det vanlige arbeidsstedet. Å brått gå fra et stort arbeidsmiljø med kolleger, til å skulle jobbe alene hjemmefra kan for mange være en utfordring. Her skal vi ta for oss noen av utfordringene man kan komme borti, og råd til hvordan dette kan løses. 

Føler du deg ineffektiv?

Lederstøtte og kollegastøtte er minst like viktig når man sitter hjemme som når man fysisk møtes på jobb. For noen kan større selvstendighet, som det vil være med hjemmekontor, være effektivt. For andre vil det være en endring det tar tid å komme inn i, og tett oppfølging fra leder er avgjørende for fremdriften. Rolleklarhet er et punkt som Statens Arbeidsmiljøinstitutt påpeker er viktig for å kunne jobbe selvstendig. Dette omhandler at det er fastsatt klare mål for jobben, man vet hva som er sitt ansvarsområde og hva som forventes.

Er du utadvendt og lei av eget selskap?
Alle mennesker takler sosial isolasjon forskjellig. Noen jobber godt alene, mens andre blir svært påvirket av manglende sosial kontakt. Det kan gå utover trivsel og konsentrasjon, og man blir frustrert. Over tid kan dette føre til psykiske plager som angst og depresjon. Det er derfor ekstra viktig når man har hjemmekontor å lage digitale sosiale arenaer gjennom fast møtetidspunkt på Teams, Kahoot med jobben, fredagskaffe osv. Det er viktig at de ansatte også melder sitt behov her.

Fysisk aktivitet:
Å sitte på hjemmekontor som ikke er spesielt godt ergonomisk tilrettelagt vil kunne føre til muskel- og skjelettplager. Det er ekstra viktig å kunne ta hyppige små pauser, gjøre øvelser og gå turer i frisk luft. Har du mulighet kan det være smart å hente hjem kontorstolen fra jobb for å få en bedre sittestilling. Vær bevisst på hvordan du selv legger opp arbeidet; har du telefonmøte så kan du benytte anledningen til å gå mens du snakker.


Til slutt noen råd:


  • Reduser forventninger til prestasjonen i starten – det tar tid å komme inn i nye rutiner.
  • Ha en klart definert arbeidsdag med faste tidspunkt for jobbing.
  • Hold kontakt med kolleger
  • Ha, om mulig, en fast arbeidsplass
  • Hold deg i form
Kontakt oss:
Om dere ønsker øvelser til hjemmekontor eller ytterligere råd om hvordan arbeidsdagen kan bli best mulig fra hjemmekontoret har vi i KFBH mye erfaring og kunnskap. Les også mer om teamet på Arbeidstilsynets nettsider. 
0
Feed