Hva er asbest?

Mange kjenner ikke til farene knyttet til asbesteksponering, og særlig unge arbeidstakere i risikoyrker er lite bevisst farene ved asbest. Arbeidstilsynet har derfor hatt økt fokus på temaet de siste par årene. I dette blogginnlegget skal du få informasjon om hva asbest er, hvem som kan utsettes for asbest og hvilke helsefarer som kan oppstå hvis man eksponeres.

Hva er asbest?

Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Den er formet som fibrer som ligner små nåler. Asbest blir sett på som et enestående materiale. Det isolerer godt, er brannhemmende og leder ikke strøm.

 

Hvor kan vi finne asbest?

Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner fra rundt 1920 til 1985 da totalforbudet av asbest kom. Vi kan finne det i gulvbelegg, tak- og veggplater, fliser, lim, rettemasser, i støp og betong, i tetningslister og som isolasjon rundt rør og kjeler, i ventilasjonskanaler, i vann- og avløpsrør (eternitt rørkanaler).

 

Hvem kan være utsatt for asbest?

Asbest finnes fortsatt i en rekke bygg og risikoen for å bli eksponert for asbest er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider på eldre bygg og ved håndtering av asbestholdig avfall. Vaktmestre, rørleggere, elektrikere, snekkere, rivearbeidere, feiere, brannmenn, ansatte på avfallsdeponi og isolatører er eksempler på yrkesgrupper som kan være utsatt. 

 

Helsefarer ved asbesteksponering:

Lungekreft, lungehinnekreft (mesoteliom) og asbestose er sykdommer som er forbundet med asbest. Risikoen for helseskade oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Hvor ofte og hvor lenge man er eksponert for asbest sier noe om risikoen for å utvikle asbestrelatert sykdom.

 

Krav om kartlegging og risikovurdering:

  • Arbeidsgiver eller byggherre som setter i gang vedlikeholds- eller bygningsarbeid, skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv. 
  • Ingen kan uten en analyse si med sikkerhet om et bygg inneholder asbest, men det fins laboratorier som har kompetanse og utstyr til å gjennomføre nødvendige analyser.
  • På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet.
  • Hvis vurderingen viser at arbeidet gir risiko for asbeststøv, skal arbeidsgiver benytte en virksomhet som har tillatelse til å håndtere asbest.
  • Risikovurderingen skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter.

 

Krav om eksponeringsregister og helsekontroll:

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som kan bli eller har vært eksponert for asbeststøv, gjennomgår helseundersøkelse av lunger og luftveier og registrering i et eksponeringsregister.

 

Hvor kan du søke hjelp?

KFBH kan bistå bedriften din med kartlegging, informasjon, risikovurdering, informasjon om helserisiko og helsekontroll/eksponeringsregister ifht asbestarbeid. Hos Arbeidstilsynet finner du også det meste du trenger å vite om asbest.

 

0
Feed