Hva er egentlig bedriftshelsetjeneste (BHT)?

Bedriftshelsetjenesten (BHT) driver med forebyggende arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). BHT skal hjelpe bedriftene med å skape sunne og trygge arbeidsplasser. De ansatte skal være trygge på arbeid og BHT hjelper til slik at ansatte ikke blir syk av jobben sin. Men hva er egentlig BHT?

Det er det sannelig ikke lett å svare på. Jeg tenker vi begynner med litt historie.

Det startet med at leger var tilknyttet arbeidsplassene. Disse legene holdt stort sett på med kurativt (behandlende) arbeid. Da vi fikk lov om sykeforsikring i 1911 var det ikke lenger så nødvendig med leger tilknyttet arbeidsplassene.

Italienske Ramazzini er regnet som arbeidsmedisinens far. Han var født i 1633. Han hadde følgende arbeidstese; "Når du besøker den syke skal Du sette Deg på sengekanten (fattigfolk hadde som oftest bare en krakk som klærne lå på, i sitt rom). Du skal be han fortelle Deg alt om sitt arbeide". Hvor ofte gjøres dette i våre dager ved innleggelsen på sykehus?

Tiden var nå moden for nye ideer. Bedriftslegeordningen ble satt i gang (1943). Denne ordningen ble i 1975 kalt Bedriftshelsetjeneste.

Men her var flere svakheter; hovedfokus var på helseundersøkelser og ikke forebyggende arbeid, og behovet ble bestemt ut fra bedriftens økonomi og ikke ut fra arbeidsmiljøproblemer. På grunn av dette grep Staten inn og overtok ansvaret for bedriftshelsetjeneste med egen lovgivning.

 

Verden har gått framover:

Bedriftshelsetjenesten slik den er i dag er organisert gjennom Arbeidsmiljøloven (§3-3). Her står oppgavene BHT skal utføre og det står hvilke bedrifter som er pålagt å ha BHT. Det betyr at alt arbeidet BHT gjør skal være hjemlet i lov og forskrift. Vi skal blant annet ikke drive med kurativ virksomhet – det er det fastlegene som skal.

I 2010 innførte Arbeidstilsynet en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten. Det betyr at det skal mye kompetanse og mange fagfolk til for å kunne kalle seg bedriftshelsetjeneste. BHT må ha lege, sykepleier, yrkeshygieniker og fysioterapeut/ergoterapeut. Dette er minimum, men de fleste BHTer har flere yrkesgrupper.

En bedriftshelsetjeneste skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Dette er fastslått i Arbeidsmiljøloven, og er et meget viktig prinsipp. Bedriftshelsetjenesten skal på selvstendig grunnlag informere arbeidsgiver, arbeidstakere og deres tillitsvalgte om risikofaktorer på arbeidsplassen.

 

Hva skal BHT gjøre?

BHT har mange ulike oppgaver. Noen av de er nevnt under:

  • Arrangere mange forskjellige kurs.
  • Bistå bedriftene i å risikovurdere arbeidsmiljøet. Dette gjelder det fysiske arbeidsmiljøet så vel som det ergonomiske og psykososiale.
  • Hjelpe de som har blitt syke å komme tilbake på jobb.
  • Utføre målrettede helseundersøkelser hvor de ansatte blir sjekket i forhold til det de er utsatt for på jobb.
  • Rus og spillavhengighet.
  • Konflikter og psykososialt arbeidsmiljø.

 

Kanarifugler redder liv:

Gruvearbeid var farlige saker, både for liv og helse. Gruvearbeiderne var daglig utsatt for faren for ras. De kunne falle ned stiger og gruvesjakter, og alt kullstøvet kunne gi store lungeproblemer. I tillegg var det også en konstant fare for gassforgiftning. Det kunne være gasslommer i kullet, og gassen kunne være vanskelig å oppdage før det var sent!

Kanarifuglene ble løsningen på gassforgiftingsproblemet. Gruvearbeiderne begynte å ta med seg små bur med kanarifugler ned i gruvesjaktene og plasserte de små gule sangfuglene i nærheten. Kanarifuglene var sarte dyr og mer ømfintlige for gasser i luften enn de hardbarka gruvearbeiderne. Så lenge kanarifuglen sang og hoppet rundt i buret sitt var alt fryd og gammen, og gruvearbeiderne kunne jobbe ufortrødent videre.

Kanarifuglenes arbeid er nå tatt over av yrkeshygienikere i BHT og de fleste gruvene har nå bedre HMS-tiltak, selv om enkelte gruver i Storbritannina ennå bruker fugler som markører på gassinnholdet!

 

Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH):

KFBH har eksistert siden 1987. Vi kan hjelpe din bedrift med alle de oppgaver som Arbeidsmiljøloven har definert som bedriftshelsetjenestens oppgaver.

Hvis du lurer på noe så ta direkte kontakt via vår mail post@kfbh.no, gå inn på vår hjemmeside eller sjekk vår Facebookside.

0
Feed