Hva er en faktaundersøkelse?

En faktaundersøkelse er en metode for å kartlegge og dokumentere faktiske forhold rundt arbeidsmiljøsaker som konflikter, trakassering eller andre varslingssaker i tilknytning til arbeidsplassen. En faktaundersøkelse baserer seg i stor grad på intervjuer med de involverte parter, vitner eller andre som besitter relevant informasjon i saken.

Hvem kan være faktaundersøkere?

Dette er en omfattende undersøkelse som krever en del ressurser og må utføres av kvalifisert personale. I KFBH har vi to ansatte som er sertifiserte faktaundersøkere. Det stilles store krav til god saksbehandlingen for en faktaundersøkelse, og rettssikkerheten til alle parter må ivaretas til det beste for alle. 

Faktaundersøkerne utfører jobben på vegne av leder i bedriften.

 

Hvorfor velge faktaundersøkelse?

Målet med en slik undersøkelse er å kartlegge om det er brudd på arbeidsmiljøloven (AML).

I likhet med konflikthåndtering, så står kravet om kontradiksjon svært høyt. Den som får en klage på seg skal ha rett til å imøtegå denne klagen. Det er derfor umulig med anonymitet.

I en faktaundersøkelse snakker vi først med den som klager. Deretter med den som er påklaget. Undersøkelsen bærer preg av forhør, og det kan bli aktuelt å trekke inn vitner som kan underbygge de forskjellige påstandene. De involverte parter må signere på det de har sagt.

Det som kommer fram blir drøftet iht AML, etiske retningslinjer og avt andre retningslinjer i bedriften.

Faktaundersøkelsen bunner ut i en rapport og man kommer fram til en konklusjon som sier noe om sannsynligheten for at det er brudd på AML eller ikke.

Når rapporten er levert til leder som ga mandatet til undersøkelsen, er faktaundersøkerne ferdige med sin jobb. Det er da opp til leder å ta prosessen videre. Ved brudd på AML plikter ledelsen å gjøre noe for å gjenopprette et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

 

Trenger du som leder bistand?

Har din bedrift eller ansatte behov for mer informasjon eller ønsker å bestille en faktaundersøkelse, ta kontakt med oss i KFBH på post@kfbh.no eller ring 71571530.    

0
Feed