Hvordan sikre god kommunikasjon på arbeidsplassen?

Har du noen gang opplevd å bli misforstått, overkjørt, provosert av andres argumenter….? Kommunikasjon er utfordrende. Mangelfull eller dårlig kommunikasjon på arbeidsplassen kan føre til utrygghet, uklare arbeidsforhold, redusert produksjon samt at det kan bli en kilde til personkonflikter. Derfor vil alle på arbeidsplassen være tjent med å få dette til å fungere godt.

Hvorfor er kommunikasjon så vanskelig?

Kommunikasjon = informasjonsutveksling. I dette ligger utveksling av opplysninger, meninger, behov, ønsker mv. Under vises en enkel modell for kommunikasjon. Det denne modellen viser er; Jeg ønsker å formidle noe til deg, men først må jeg formulere tankene mine for så å omsette disse tankene til ord/kroppsspråk. Det du ser og hører fortolker du på din måte. Du reagerer og responderer dermed ut fra din fortolkning.

Hva gir deg grunnlag for å fortolke det jeg formidler? 

Det sies at
38 % av det du fortolker er ut fra hvilket tonefall jeg bruker,
55 % er det non-verbale språket (signalene) jeg viser, og kun
7 % av det du oppfatter er ordene jeg velger.

Så da er det ikke rart om det blir misforståelser iblant!

Vi kan alle bli mer oppmerksom på hvilke filter vi bruker når vi fortolker det en annen sier; Legger jeg godviljen til og tenker at den andre har noe å formidle, eller er jeg kritisk og tenker jeg er skeptisk til hva personen har å komme med? Å lytte er kanskje den viktigste faktoren for å få til en god kommunikasjon. 
“When you talk, you only repeating what you already know. But when you listen, you may learn something new” 
-Dalai Lama-

Hvem har plikt til å bidra til god kommunikasjon?

Både arbeidsgiver og arbeidstakerne har, i følge Arbeidsmiljøloven, en plikt til å bidra til et godt arbeidsmiljø. Her kommer god kommunikasjon inn som en viktig brikke.
Nettsiden Ledernytt kommer med følgende påstand: «Skal du oppnå de beste resultatene som leder, er det en forutsetning at du kommuniserer tydelig med dine medarbeidere».

Hvordan kan vi skape et godt fundament for kommunikasjon på arbeidsplassen?
Vær bevisst på egen adferd og rolle;
· Vær tydelig – og sjekk ut om dere har oppfattet hverandre riktig.
· Vær høflig og bruk normalt språk.
· Unngå å komme i forsvarsposisjon; sett egne meninger «på vent» slik at kollegaens mening får komme fram.
· Bruk humor, men sørg for at den blir involverende.
· Gi ros / gode tilbakemeldinger. Grip folk i å gjøre noe riktig.
· Si ifra direkte til den som du mener trenger ditt innspill / korrigering.
· Vær oppmerksom på eget kroppsspråk.
· Ord er MAKT; i en kommunikasjonsrelasjon er det et maktforhold. Ikke misbruk dette.
· «Se» hverandre
· Fokuser på sak ikke person
· Gi opplevelse av likeverd
· Snakke i jeg- form (ikke «vi» eller «man»)
· Gi den andre kreditt for gode innspill
· Ikke være så redd for å innrømme at man tok feil

Statens arbeidsmiljøinstitutt har lagt ut et mini-seminar om temaet kommunikasjon på arbeidsplassen. Vel verd å bruke en time på denne  

KFBH kan bistå din bedrift:
Ønsker din bedrift å jobbe med temaet kommunikasjon på arbeidsplassen, ta gjerne kontakt med oss i Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste. Vi tilbyr bistand med undervisning, kartlegginger og gruppeprosesser.

0
Feed