Nye råd om fysisk aktivitet – hva er anbefalingene for yrkesaktive?

I Arbeidsmiljøloven §3-4 står det at «Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.» Det betyr at arbeidsgivere har plikt til å vurdere tiltak som skal fremme fysisk aktivitet, men at de ikke har plikt til å gjennomføre slike tiltak. Dette vil være enda mer aktuelt etter at Helsedirektoratet 9. mai 2022 la fram nye nasjonale råd om aktivitet og stillesitting.

Det beste enkelttiltaket

Å være fysisk aktiv er ifølge Helsedirektoratet det beste enkelttiltaket for å fremme helsen. Forskning viser at fysisk aktivitet gir oss bedre søvn, økt oppmerksomhet, styrket beinmasse og har en forebyggende effekt på minst 30 ulike tilstander og lidelser. Aktivitet reduserer også angst, depresjon og faren for å få hjerte- og karsykdommer.

 

All aktivitet teller

Hvert minutt med bevegelse teller. Uansett hvilken fysisk form man er i, eller hvor lite tid man har, så er all form for aktivitet bedre enn stillesitting, og vil gi oss helsegevinst. Alle voksne bør være regelmessige fysisk aktive, og bør kompensere for de negative effektene av mye stillesitting ved å være ekstra aktive den øvrige tiden.

 

Har du en aktiv eller stillesittende jobb?

De nye rådene baserer seg på hvor mye aktivitet du får gjennom jobben din. Hvis du har en fysisk jobb, bør du være i aktivitet minst 150 minutter per uke, hvorav minst 75 minutt bør være av høy intensitet. Har du en stillesittende jobb er rådet minst 300 minutter per uke, og da 150 av disse med høy intensitet.

 

Hvordan oppnå målet?

  • Begrens stillesitting på kontoret – reis deg opp og vær så mye i bevegelse du kan.
  • Gå for å snakke med kolleger i stedet for å sende chat på Teams.
  • Gå eller sykle til og fra jobb. 20 minutters rask gåtur hver dag anbefales.
  • Få med deg kolleger på fysisk aktivitet i arbeidstiden, for eksempel øvelser som reduserer fare for skulderplager som følge av kontorarbeid.
  • Løp, dans, eller spill padel med kolleger.
  • Styrketrening to ganger per uke anbefales.
  • Sjekk ut Smart mosjon i arbeidslivet som er et gratis, skreddersydd og forskningsbasert treningsprogram tilpasset din arbeidshverdag, fysiske form og mulige plager. 

 

KFBH kan bistå

Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste har mye erfaring angående råd og tiltak for å motvirke stillesitting på jobb. Vi kan også bistå dere i oppstarten med Smart mosjon i arbeidslivet. Ta kontakt med oss på tlf. 715 715 30 eller via e-post: post@kfbh.no.

 

0
Feed