Psykososialt arbeidsmiljø - mer enn fredagskaffe?

Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass. Det omhandler organisatoriske forhold i arbeidslivet og de psykiske og sosiale påvirkninger mennesket utsettes for der. Psykososialt arbeidsmiljø handler om hvordan arbeidet blir organisert, planlagt og gjennomført -ikke om fredagskaffe, jobbtur og fruktkurv.

Arbeidsmiljøet påvirker vår helse og vårt engasjement, og dermed også resultater og produktivitet. Det er med andre ord smart å ta dette på alvor.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til det psykososiale arbeidsmiljøet i § 4-3 (1-4). Loven sier blant annet noe om ivaretakelse av den ansattes integritet, behov for kontakt/kommunikasjon og krav til å beskyttes mot trakassering, vold og trusler. 


Jobbtilfredshet og trivsel:

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som er helsefremmende og meningsfylt. Passe krav, utfordringer og kontroll på jobb bidrar til større jobbtilfredshet. Det er individuelt hva som oppleves som passe. Noen faktorer som har betydning for om du trives på jobb:


 • Sosial støtte fra kolleger og leder.
 • Trygghet.
 • Klare arbeidsforhold.
 • Tilbakemeldinger.
 • Muligheter til å bruke evner/kunnskap/kreativitet samt mulighet til utvikling.
 • Informasjon.
 • Opplevelse av å bli sett/verdsatt.

(Statens Arbeidsmiljøinstitutt)


Motivasjon:
For å kunne trives på jobb, må en vite hva som motiverer en. Er det penger, status, utfordringer, kreativitet, utviklingsmuligheter, behov for å hjelpe andre, et godt arbeidsmiljø…?
Noe av det som kan styrke motivasjonen er å få å få utrette noe meningsfylt, se resultater og løse problemer. Det er også viktig med nok utfordringer og oppmerksomhet, anerkjennelse for utført arbeid, og ansvar for resultat samt kontroll over egen arbeidssituasjon. Positive tilbakemeldinger fra kolleger, leder og samarbeidspartnere/kunder gir også motivasjon. 

Noen enkle kjøreregler for god kommunikasjon:

 • Åpen dialog.
 • Vær lyttende.
 • Vis forståelse.
 • Vær åpen for ulike synspunkt.
 • Unngå å komme i forsvar.
 • Vær raus med positive tilbakemeldinger.
 • Si fra til den det gjelder, ingen andre.
 • Skill person og sak.
 • Ikke undervurder humor.

Hva kan Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste bistå med?

Vi i bedriftshelsetjenesten har mye erfaring og kunnskap i hvordan man kan vedlikeholde eller bedre et arbeidsmiljø. Dette kan være gjennom trivselsprosesser, risikovurdering, elektroniske arbeidsmiljøkartlegginger, lederstøtte, konflikthåndtering og faktaundersøkelse. Kontakt oss gjerne for utfyllende informasjon og tilbud.


Husk: Du er selv ansvarlig for å bidra til et godt arbeidsmiljø!

0
Feed