Spillavhengighet

En kan bli avhengig av spill på lik linje som en kan bli avhengig av alkohol, narkotika eller legemidler. Det er ofte nysgjerrighet, fascinasjon eller «flukt» fra virkeligheten som er starten til problemene. Muligheten for gambling online har mest sannsynlig økt antall spillavhengige i Norge, og mange av disse er i jobb.  

Om diagnosen 

Spillavhengighet er en diagnose og betegnes som patologisk spillegalskap. Lidelsen består av hyppige gjentatte episoder med spill (oftest pengespill) som dominerer pasientens liv og som skader sosiale, yrkesmessige, materielle og familiære forhold. Mye tid og ressurser går med til å tenke på eller skaffe penger og tid til å fortsette aktiviteten. Spillaktiviteten dominerer etter hvert hele livet. Ofte ser en personlighetsforandringer hos den avhengige, en kan bli fjern, lyver mer, trekker seg ut av det sosiale, økt fravær på jobb, mindre konsentrert m.m. For mange gjelder det hele tiden å øke «dosen», altså er dette en progredierende sykdom. Spillavhengige som ikke får spille opplever ofte de samme abstinenssymptomer som kjemiske misbrukere opplever. 


Det rapporteres om at det knyttes mye skam til denne diagnosen, enda mer enn ved andre avhengigheter. De avhengige opplever at de blir sett på som svake mennesker uten selvkontroll, og mange av de spillavhengige opplever sterk skyldfølelse.  
 


Behandling

Det finnes god behandling i psykiatritjenesten gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler. Noen trenger innleggelse. Uansett behandling må en beregne at det tar tid å bli frisk.  


Arbeidsgiver bør trekkes tidlig inn i behandlingsopplegget. Vi anbefaler å bruke Akan modellen for å forebygge og håndtere spill problematikk for å tilby støtte og hjelp til den enkelte. En bør være oppmerksom på at en medarbeider med pengespillproblem ofte trenger hjelp til å få økonomien på rett spor i tillegg til annen hjelp. En anbefaler å koble inn rådgiver fra NAV eller bank i oppfølgingen. 
 
«Når jeg oppdaget pengespill på internett, det var som… himmelen! Automatene var kulere, lyden, lyset, alt mulig. For en spilleavhengig var det som å gå inn på sirkus, julaften og alle høytidsdager samtidig. Og det er nå jeg virkelig begynner å tape. Hundrevis av kroner hvert sekund.» 

Les gjerne mer på Akan – Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.


 
Få veiledning eller kurs om temaet

Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste kan hjelpe din bedrift både når det gjelder å få på plass rutiner, og å bistå i enkeltsaker. Vi arrangerer kurs om temaet, og kan også tilby internkurs. Vi har lang erfaring med denne type arbeid. Har din bedrift/ansatte behov for mer informasjon eller konkret bistand, ta kontakt med oss på post@kfbh.no eller ring 71571530 for å høre hva vi kan bidra med.

0
Feed