Ti tips til god ergonomi på arbeidsplassen

75 prosent av alle voksne opplever plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet i løpet av en måned. Ifølge Helsedirektoratet koster muskel- og skjelettplager samfunnet ca. 150 milliarder årlig. Årsakene til muskel- og skjelettplager er sammensatte. Vi vil her belyse betydningen av gode ergonomiske tilpasninger på arbeidsplassen for å redusere faren for arbeidsrelaterte plager.

Hva er ergonomi?

 

Ifølge Arbeidstilsynet er ergonomi samspillet mellom arbeidsmiljø, teknikk og mennesket. Hvordan utstyret fungerer og er tilpasset hver enkelt arbeidstaker er viktig for å unngå muskel- og skjelettplager. Det som passer en lang person passer ikke nødvendigvis til en lav person. Det er også stor forskjell på hvilke belastninger hver enkelt tåler. For å forebygge sykefravær er det viktig at bedriftene tar hensyn til dette. En godt tilpasset arbeidsplass vil i følge Idebanken også gi bedre effektivitet og trivsel.

 

Sjekkliste for god ergonomi:

 

For at arbeidsplassen skal være godt ergonomisk tilpasset må det være et samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er vanskelig for arbeidsgiver å legge til rette hvis ikke den ansatte har innspill til endringer. Det er ofte ansatte som vet best hvor skoen trykker. Denne sjekklisten kan brukes på din arbeidsplass til å sikre at dere jobber godt systematisk med ergonomiske utfordringer:

 

1)       Kartlegg og risikovurder

Hvilke mulige farer for muskel- og skjelettplager finnes på vår arbeidsplass? Hvilke arbeidsoperasjoner utføres, og hvordan kan disse tilpasses på best mulig måte? Finn farekildene, og sett tiltak i samråd med de ansatte.

 

2)      Sørg for god opplæring

Når man starter i ny jobb får man ofte opplæring i sikkerhet rundt en maskin. Like viktig er det å få opplæring i hvordan jobbe best ergonomisk. Hva er beste arbeidsteknikk for å unngå belastning? Er det hjelpemidler tilgjengelige, og hvordan fungerer disse?

 

3)      Varier arbeidsstilling

Kroppen vår liker seg best når den er i bevegelse. Statisk og ensformig arbeid bør reduseres til et minimum. Hver enkelt arbeidstaker bør være bevisst på variasjon så langt det lar seg gjøre.

 

4)      Unngå stillesitting

Nordmenn sitter i snitt 10 timer daglig, og dette øker faren for muskel- og skjelettplager. For dere som har en kontorjobb er det ekstra viktig å tenke hvordan dere kan skape mest mulig aktivitet i arbeidshverdagen. Les vårt blogginnlegg om sittestilling for mer tips.

 

5)      Planlegg arbeidet

God organisering fører til større variasjon i oppgavene, mer rullering og dermed mindre belastning for hver enkelt ansatt. Tidspress kan oppstå om planleggingen er dårlig, og hvis man har dårlig tid vil det å bruke hjelpemidler og jobbe best mulig ergonomisk komme i andre rekke.

 

6)      Bruk hjelpemidler

Arbeidsgiver skal redusere risikoen for at ansatte blir utsatt for skade. Et tiltak kan være å anskaffe riktig hjelpemiddel, for eksempel en hev- og senkbar pult om man har kontorjobb eller kneputer om man er elektriker. Ansatte er da pliktig å bruke dette hjelpemiddelet for å forebygge muskel- og skjelettplager.

 

7)      Lær av andre

Se deg rundt på arbeidsplassen din! Det vil helt sikkert være mange forskjellige måter å utføre et arbeidsoppdrag på. Kanskje løser kollegaen din det bedre ergonomisk enn deg?

 

8)      Jobb smart

Unngå tunge løft så langt det lar seg gjøre. Pass på når du løfter at du har gjenstanden tett inntil kroppen og at du ikke bærer over lengre strekninger. Bruk hjelpemidler der du kan.

 

9)      Vurder tiltak for fysisk aktivitet på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven §3-4 pålegger arbeidsgiver å vurdere tiltak for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Dette bør skje i samråd mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Spesielt viktig er dette på arbeidsplasser hvor man har statisk stående eller sittende arbeid.

 

10)   Forebygge framfor å behandle

Ta grep i forkant av at du eller andre ansatte på arbeidsplassen din har fått plage. Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte plager. Ha jevnlig fokus på ergonomiske utfordringer i HMS-arbeidet deres.

 

Bedriftshelsetjenesten kan bistå:

 

Vi i Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste bistår mange ulike kunder med ergonomiske utfordringer, og har mye erfaring innen kartlegging og risikovurdering, arbeidsplassvurdering og undervisning. Kontakt oss for å høre hva vi kan hjelpe deg og din bedrift med.  

0
Feed