Valg av hansker på jobb

Mange yrker har arbeidsoppgaver som gjør at man må utsette huden, spesielt hendene, for vann, kjemikalier (eks. rengjøringsmidler), oljer og skjærevæsker på jobb. Slikt arbeid øker risikoen for å utvikle eksem og andre hudplager dersom man ikke jobber for å redusere eksponeringen. Utsatte yrkesgrupper er blant andre rengjøringsbransjen, frisører, helsepersonell og mekanikere. Du skal her få noen råd for hvordan du kan velge riktig type hanske for å forebygge arbeidsrelaterte hudplager. 

Arbeidsrelaterte hudplager kan føre til både sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Tall fraStatens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at drøyt 310.000 personer i Norge oppgir å ha hudplager. Av disse oppgir en av fem at jobben er delvis eller eneste årsak til problemene. 

 

Arbeidsgivers ansvar

I Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 15 står det om krav til bruk av personlig verneutstyr. Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidet kan medføre fare for de ansattes liv og helse. Arbeidsgiver skal aldri tillate at det ikke brukes verneutstyr så lenge det er en risiko for skade, heller ikke om spesielle helseforhold ved arbeidstaker gjør det vanskelig å bruke verneutstyr. I slike tilfeller skal arbeidsgiver i følge Arbeidstilsynet vurdere hvordan han kan legge til rette for andre mulige tiltak.

Arbeidsgiver skal særlig se til at det personlige verneutstyret passer eller kan tilpasses arbeidstakerne, og at det er tilpasset de konkrete arbeidsforholdene. 

 

Hva skal du se etter ved valg av hansker? 

Hansker av ulike materialer skal være tilpasset det kjemikaliet det jobbes med. I punkt 8 i sikkerhetsdatabladet til kjemikaliet skal hanskematerialet stå beskrevet. 
I tillegg skal vernehansker mot kjemikalier være merket med et eget symbol og klasseinndeling.  


Det skal stå et tall fra 1 - 6 som angir hvilken klasse hansken tilhører. Jo høyere klassen er, jo lengre tid tar det for kjemikaliet som hansken er testet på, å trenge igjennom hanskematerialet. 


Klasse 1 har over 10 minutts gjennomtrengingstid for testkjemikaliet. 
Klasse 2 har over 30 minutts gjennomtrengingstid for testkjemikaliet. 
Klasse 3 har over 1 time gjennomtrengingstid for testkjemikaliet. 
Klasse 4 har over 2 timer gjennomtrengingstid for testkjemikaliet. 
Klasse 5 har over 4 timer gjennomtrengingstid for testkjemikaliet. 
Klasse 6 har over 8 timer gjennomtrengingstid for testkjemikaliet. 
 
  
Råd for bruk av engangshansker: 

Det viktigste tiltaket for å beskytte hendene mot kjemiske påvirkninger er å fjerne stoffene fra produktene eller erstatte dem med mindre skadelige produkter. I noen tilfeller er ikke dette mulig. Da er det viktig med riktig bruk av hansker som kan beskytte huden mot påvirkninger som kan irritere huden eller fremkalle allergi.

Her er STAMI sine gode råd for riktig bruk av engangshansker: 

  • Bruk hansker ved vått arbeid på jobb og i fritiden
  • Bruk hansker så lang tid det er nødvendig, men så kort tid som mulig
  • Hansker skal være nye, rene, og tørre
  • Gjenbruk aldri engangshansker
  • Bruk bomullshansker under beskyttelseshanskene
  • Bruk en uparfymert fet krem på hele hånden på morgenen, etter vått arbeid, når du har pauser eller når du er ferdig på jobb, og før du legger deg
  • Bruk ikke ringer på jobb
  • Forhør deg med din bedriftshelsetjeneste ved valg av hansker

 

Fortsatt usikker? 

Har din bedrift/ansatte behov for tips og råd angående valg av hansker, så ta kontakt med oss på post@kfbh.no eller ring 71571530 for å høre hva vi kan bidra med.

0
Feed