Varig bruk av hjemmekontor krever skriftlig avtale

Bruker du hjemmekontor som en fast ordning må du og arbeidsgiver ha en skriftlig avtale om dette. I forbindelse med koronapandemien var det mange bedrifter og ansatte som fikk erfare fordelene ved å kunne utføre noe av kontorarbeidet hjemmefra. Vi ser derfor at mange virksomheter velger å fortsette med hjemmekontor-ordningen selv om det nå er mulighet å samles på jobben igjen.   

Når hjemmekontor, eller fjernarbeid som det også kalles, blir en fast ordning må man være klar over at det finnes en forskrift som regulerer denne typen arbeid. Forskriften er under revidering, men enn så lenge er det denne gamle forskriften som gjelder. Forskriften gjelder selv om det kun er deler av arbeidet som gjennomføres på hjemmekontor. Forskriften har som hensikt å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas. Arbeidsgiver skal, så langt det er praktisk mulig, forsikre seg om at arbeidsforholdene på hjemmearbeidsplassen er fullt forsvarlige.  

 

Innhold i avtalen:

Den skriftlige avtalen kommer i tillegg til ordinær arbeidsavtale og skal minimum inneholde: 

  • omfanget av hjemmearbeidet 
  • arbeidstid for hjemmearbeidet  
  • eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver  
    dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet - eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.  
  • eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen  
  • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr  
  • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

 

Gjelder Arbeidsmiljøloven sine regler ved arbeid på hjemmekontor? 
Arbeidsmiljøloven gjelder selv om man utfører kontorarbeidet i eget hjem, men med unntak av enkelte paragrafer. Det er derfor viktig at bedriften og den enkelte ansatte er kjent med hvilke bestemmelser som gjelder. Det skal fremgå av bedriftens HMS-system at grupper av ansatte utfører arbeidet i sine private hjem. De alminnelige reglene om systematisk arbeidsmiljøarbeid omfatter også denne typen arbeidsorganisering og skal å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Arbeidstakerne er, også i forbindelse med hjemmekontor, pålagt å medvirke til gjennomføring av de tiltak som arbeidsgiver iverksetter for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Les mer om dette på Arbeidstilsynet sin side om hjemmearbeid.

 
 
KFBH kan bistå 
KFBH har mye kunnskap om tilrettelegging av kontorarbeidsplasser. Trenger bedriften råd og veiledning i forbindelse med tilpassing av hjemmekontor, - så ikke nøl med å ta kontakt.  

0
Feed